So sánh sản phẩm

MÀN HÌNH LED THÔNG MINH (LED - VMS)

Tại Hà Nội đã đưa vào vận hành thử nghiệm các bến xe >10 màn hình Led –VMS tuyên truyền trật tự, ATGT và đạt hiệu quả cao. Đây cũng là tiền đề cho việc triển khai hệ thống "giao thông thông minh" của Việt Nam trong thời gian tới. Lần đầu tiên ở Việt Nam thông tin về tình hình giao thông theo thời gian thực được cung cấp tức thời lên hệ thống LED –VMS để người tham gia giao thông nắm bắt kịp thời, tránh đi qua khu vực có mật độ giao thông cao hoặc đang ùn tắc...