So sánh sản phẩm

Màn hình led PV3 tại Tập đoàn Sơn Hà

Ngày 10 tháng 4 năm 2019. HPT rất vinh dự được chọn là đơn cung cấp lắp đặt màn hình led PV3 chất lượng cao. Trong hội trường lớn của tập đoàn.

  • Kích thước màn hình led: 4600 x 2600mm
  • Thời gian thi công và bàn giao là: 2 ngày
  • Diện tích: 12m2