So sánh sản phẩm

HPT Lắp đặt 08nút đèn THGT tại nước bạn Lào

HPT triển khai thi công lắp đặt 08 nút đèn THGT sử dụng điện năng lượng mặt trời tại nước bạn Lào
Thời gian triển khai bắt đầu từ: 06-08-2019 
Thời gian bàn giao đưa vào sử dụng: 01-10-2019
Tổng mức đầu tư: 11 tỷ đồng