So sánh sản phẩm

HPT cung cấp lắp đặt thiết bị trung tâm hành chính công Thái Bình

Công ty HPT thi công lắp đặt thiết bị Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

Thời gian: T9/2015

Hạng mục: Bảng điện tử thông tin, hệ thống xếp hàng tích hợp đánh giá sự hài lòng, kiosk tra cứu thông tin, hệ thống camera giám sát...